Verzamelbesluit 2017-2 – Afwijkingen op de ramingen van baten en lasten