Caparis

Acht gemeenten in Fryslân werken samen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) om inhoud te geven aan de modernisering van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De gemeenten zijn als aandeelhouder vertegenwoordigd in de uitvoeringsorganisatie Caparis NV.

Vervolg herstructurering Caparis – brief van Caparis 31 juli 2017 (PDF 1 MB)

Motie VVD PvdA CDA GBH D66 – Actualiteit Caparis – herstructurering – 20 maart 2017 (PDF 84 kB)

Motie PvdA CDA FNP D66 GL – Caparis – RvC herstructurering – 11 juli 2016 (PDF 88 kB)

Herstructureringsopdracht – brief van GR SW Fryslân aan 8 raden – september 2016 (PDF 129 kB)

GR SW Fryslân Presentatie eindrapportage wg Herstructurering – voorjaar 2015 (PDF 302 kB)

Concept Herstructureringsplan Caparis – definitieve versie 29 mei 2017 (PDF 1 MB)