Concept Herstructureringsplan Caparis – defintieve versie 29 mei 2017