GR SW Fryslân Presentatie eindrapportage wg Herstructurering – voorjaar 2015