Herstructureringsopdracht – brief van GR SW Fryslân aan 8 raden – september 2016