Grond en wonen - Gemeente Heerenveen

Grond en wonen

In dit dossier vindt u diverse documenten over grondbeleid en wonen.

De nota Grondbeleid is in november 2013 vastgesteld door de raad.

Grondbeleid

Grondbedrijf Heerenveen – juli 2016 (PDF 2 MB)

Monitor grondbedrijf – juni 2016 (PDF 674 kB)

Motie VVD CDA GBH D66 FNP CU Vaststellen grondexploitaties De Fjilden Nieuwehorne – 29 juni 2015 (PDF 91 kB)

Notitie Grondbedrijf – april 2015 (PDF 1003 kB)

Rapport risicoanalyse Skoatterwald 2015 (PDF 2 MB)

Wonen

Woonvisie gemeente Heerenveen 2015-2020, april 2016 (PDF 610 kB)