Motie VVD CDA GBH D66 FNP CU Vaststellen grondexploitaties De Fjilden Nieuwehorne – 29 juni 2015