Woonvisie gemeente Heerenveen 2015_2020, april 2016