Opvang vluchtelingen

In dit dossier vindt u diverse documenten over opvang vluchtelingen.

Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders
Informatie over Vluchtelingen en veiligheid op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

De komst van vluchtelingen stelt de Nederlandse samenleving voor nieuwe uitdagingen. Rijk, gemeenten en uitvoeringsorganisaties verzorgen de opvang voor deze mannen, vrouwen en kinderen. De instanties moeten tevens rekening houden met het sentiment onder de (eigen) bevolking: de komst van zoveel onbekenden heeft op uiteenlopende manieren impact op hen.

De komst van vluchtelingen kan lokaal tot spanningen leiden. Het vraagt om een goede, passende begeleiding, ook op het gebied van (sociale) veiligheid.

In dit dossier (zie de link hierboven) bundelt het CCV de beschikbare kennis, in de vorm van onderzoeken, publicaties en handreikingen, over de veiligheidsaspecten in het vluchtelingenvraagstuk.

Diversen

VNG_ledenbrief_oproep_gemeenten_beschikbaar_stellen_verblijfseenheden (PDF 281 kB)
Nieuwsbrief Werkzaamheden azc Heerenveen voorlopig niet van start (PDF 841 kB)
Brief van regietafel aan raden en colleges BW over opvang van huisvesting vluchtelingen (2016-09-05) (PDF 98 kB) Brief_van_staatssercretaris_V_J_aan_gemeentebesturen_24-09-2015 (PDF 81 kB)

Links