Brief_van_staatssercretaris_V_J_aan_gemeentebesturen_24-09-2015