VNG_ledenbrief_oproep_gemeenten_beschikbaar_stellen_verblijfseenheden