Sociaal domein - Gemeente Heerenveen

Sociaal domein

De gemeente voert een aantal taken uit in het sociaal domein.

  • Jeugdzorg; dit gaat om alle vormen van jeugdhulp, van licht tot zwaar en van vrijwillig tot verplicht. De basis is de Jeugdwet
  • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Participatiewet; deze nieuwe wet bundelt de oude WWB, WSW en Wajong

Daarmee is de gemeente verantwoordelijk voor alle niet-medische ondersteuning aan inwoners die thuis wonen. Vanuit welk perspectief de gemeente die taken uitvoert is beschreven in de Visie sociaal beleid (PDF 296 kB) (raad juli 2013). Voor elk van de drie onderdelen heeft de raad beleidsnota’s en verordeningen vastgesteld.

De gemeente Heerenveen voert de taken zoveel mogelijk zelf uit onder het motto ‘lokaal, tenzij’. Waar het niet lokaal kan, werkt de gemeente samen met de andere Friese gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling uitvoering sociaal domein Fryslân. Deze taken worden uitgevoerd door de centrumgemeente Leeuwarden. Hieronder vindt u de documenten van de gemeente over het sociale domein en overige relevante informatie.

Algemene informatie

Raadsvoorstel regionale organisatie sociaal domein (SDF) – december 2016 (PDF 207 kB)
Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten (PDF 201 kB)
Digitaal informatieloket Sociaal Domein (PDF 227 kB)
Gemeenten van de Toekomst (deze site van het ministerie van BZK ondersteunt gemeenten bij de drie decentralisaties in het sociaal domein)

Jeugdzorg

Visie zorg voor jeugd Heerenveen – februari 2014 (PDF 523 kB)

Wmo

Plan Wet maatschappelijke ondersteuning Gezondheid 2015-2018 (PDF 2 MB)

Raadsbeleidsregel maatschappelijke ondersteuning Himmelsjek – 2017 (PDF 555 kB)

Verordening Wmo 2017 – gemeenteraad 22 mei 2017 (PDF 641 kB)

Beleidsregels hulp bij het huishouden per 1 januari 2017 – raadsvoorstel (PDF 218 kB)

Kadenota AWBZ 2015 (PDF 3 MB)

Participatiewet

Mau aanvraag 2014-2016 analyseformulier (PDF 2 MB)

Regeling zorgkosten voor mensen met laag inkomen – raadsvoorstel geamendeerd – november 2016 (PDF 229 kB)

Beleidsevaluatie reintegratie- en minimabeleid – brief 28 mei 2014 (PDF 56 kB)

Beleidsevaluatie reintegratie en minimabeleid – januari 2013-juli 2014 (PDF 1 MB)

Collectieve Zorgkosten Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) – memo november 2016 (PDF 155 kB)

Kadernota Werk, Inkomen en Participatie 2014 – 2018 (PDF 681 kB)

Mau 2014 – 2016 – verbeterplan (PDF 612 kB)

Mau aanvraag 2014-2016 – brief aan raad (PDF 41 kB)