Collectieve Zorgkosten Minima (CZM) of Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) – memo november 2016