Regeling zorgkosten voor mensen met laag inkomen – raadsvoorstel geamendeerd – november 2016