Veiligheid

De gemeenteraad stelt een Integraal veiligheidsbeleid (PDF 3 MB) vast met een looptijd van vier jaar. In dit plan wordt het kader gegeven dat dient als basis voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen.

De gemeenteraad is niet de enige die een taak heeft met betrekking tot veiligheid. Er wordt samengewerkt met tientallen lokale en regionale partners om de veiligheid te waarborgen en zo nodig te vergroten in onze gemeente.

Een belangrijke partner is de politie. Per 1 januari 2014 is de nationale politie ingevoerd en wordt samengewerkt in de Eenheid Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe). Het district Fryslân bestaat uit zes basisteams en de districtsrecherche. Heerenveen valt onder het basisteam Zuidoost Fryslân (werkgebied gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf). De teamchef van het basisteam stelt jaarlijks een werkplan op dat mede zijn basis heeft in het ingegrale veiligheidsbeleid en het regionaal veiligheidsbeleid van Noord-Nederland.

Een andere belangrijke partner is de Veiligheidsregio Fryslân. De Veiligheidsregio Fryslân voert taken uit op het gebied van veiligheid en gezondheid voor alle Friese gemeenten. Het is een breed werkveld waarbinnen wordt samengewerkt met onder andere Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

In dit dossier vindt u de belangrijkste documenten en verwijzingen naar andere informatiebronnen.

Veiligheidsbeleid gemeente Heerenveen

Samen Veilig Samen Doen 2017-2021 (PDF 875 kB)

Evaluatie integraal veiligheidsbeleid (PDF 1 MB)