Griffie

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie, die bestaat uit een interim griffier, een interim griffier en twee medewerkers.

De griffier

De griffier is er voor de raad. Zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffier voor hen klaar.

Contact

Voor vragen over de raads- en commissievergaderingen aan de griffie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers op het algemene telefoonnummer van de griffie: (0513) 61 77 00 of stuur een e-mailbericht naar griffie@heerenveen.nl.
De griffie van Heerenveen bestaat op dit moment uit Marianne Yska (interim-griffier) – Eva Witzke (interim adjunct-griffier) – Bianca te Braak en Mirjam Jansen (griffiemedewerkers)