Onderzoeken rekenkamercommissie

2021

Rapportage Woonvisie 2015-2020  – Evaluatie Woonvisie 2015-2020

Rapportage Omgevingswet – Klaar voor de Omgevingswet

Rapportage rekenkameronderzoek bejegening bijstandsgerechtigden

Rapportage Onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening

Rapportage Transformatie binnen het sociaal domein in Friesland door ogen wijkteams

2020

2019

2018

2017

2016