Raadscommissies

De gemeenteraad heeft drie raadscommissies die verschillende onderwerpen behandelen (ter voorbereiding op besluitvorming in de raad). De commissie Algemene Zaken, de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu en de commissie Samenlevingszaken.

It Petear

Soms wordt een Petear georganiseerd of wordt een bepaald agendapunt behandeld in de vorm van een Petear. It Petear is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden over een actueel onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen. De raad kan ook het college uitnodigen. Voor een petear worden belanghebbenden uitgenodigd. De raadscommissies hebben een raadslid als voorzitter. De Auditcommissie is een adviescommissie van de raad.
In het overzicht samenstelling commissies (PDF 43 kB) staat vermeld welke raads- en commissieleden lid zijn van een commissie.