Raadsvragen

De raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde van de raadsvergaderingen. Het college beantwoordt die vragen uiterlijk vier weken nadat ze zijn ingediend. Hieronder leest u de ingediende vragen en antwoorden.

Raadsvragen

U kunt raadsvragen (en antwoorden) vinden in de LTA (Lange Termijn Agenda) onder het kopje ‘schriftelijke vragen’.

Raadsvragen 2015 (PDF 220 kB) (vragen en antwoorden tot aan de zomervakantie van 2015)

Raadsvragen 2014 (PDF 368 kB)

Raadsvragen 2013 (PDF 455 kB)