Rekenkamercommissie

Wat doet de rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en onderzoekt of de gemeenteraad en het college goed hun werk doen en doet daarover aanbevelingen aan de gemeenteraad. De vragen die de commissie stelt zijn:

  • Levert het werk van de gemeente dát op wat bedoeld is?
  • Is tijd, kennis en geld goed ingezet?
  • Voldoet dat wat het college en de raad doen aan de wet en andere regels?

Elke gemeente is verplicht om een rekenkamercommissie te hebben. Onze commissieleden zijn:
voorzitter de heer R. Afman

Voorzitter de heer Afman
mevrouw E. Lukovac
mevrouw E. Lukovac
mevrouw G. Seinen
mevrouw G. Seinen

Anita Bekema is secretaris.

Wat moet onderzocht worden?

Heb je ideeën voor een mogelijk onderzoek? Je bent van harte welkom om die aan te dragen. Neem hiervoor contact op met Anita Bekema via rekenkamercommissie@heerenveen.nl of bel 06-52 30 76 34.

Jaarverslagen

In het jaarverslag 2022 (PDF 447 kB) legt de rekenkamercommissie verantwoording af over de onderzoeken van vorig jaar. Jaarverslagen van eerdere jaren staan in de rechter kolom of onderaan deze pagina als u met uw mobiele telefoon deze website bezoekt.

Meer informatie