Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen

Commissieleden

Voorzitter de heer R. Afman, en leden mevrouw E. Lukovac (midden) en mevrouw G. Seinen (links).
Vanuit de griffie is als secretaris toegevoegd mevrouw J.A. Elzinga.

In het document 2020 Nevenfuncties leden rekenkamercommissie (PDF 238 kB) (PDF 238 kB) leest u over de nevenfuncties van de leden rekenkamercommissie.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en ondersteunt daarmee de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Vragen die de rekenkamercommissie stelt zijn: Doet de gemeente wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Ze fungeert voor de gemeenteraad als een onderzoek orgaan en doet aanbevelingen voor verbeteringen van processen en beleid.

Werkwijze onderzoeken

De rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek en wil elk jaar twee onderzoeken verrichten. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat in de gemeente speelt, de behoefte van de gemeenteraad en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Ook kunt u als inwoner zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek, net als raadsleden en instellingen. U wordt uitgenodigd suggesties te doen voor onderwerpen via rekenkamercommissie@heerenveen.nl

Het onderzoeksprotocol kunt u hier (PDF 122 kB) lezen.

Onderzoeksrapporten

Vastgestelde rapporten zijn openbaar en zijn te raadplegen op de webpagina over Onderzoeken rekenkamercommissie.

Jaarverslagen

In het Jaarverslag 2019 (PDF 856 kB) legt de rekenkamercommissie verantwoording af over haar werkzaamheden. Alle publicaties van onderzoeken en jaarverslagen van voor januari 2019 zijn te vinden in de rechterkolom.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de Rekenkamercommissie via rekenkamercommissie@heerenveen.nl. De officiële regeling en werkwijze van de rekenkamercommissie vindt u in het reglement van orde van de Rekenkamercommissie (PDF 78 kB). De rekenkamercommissie werkt met de regels die zijn vastgesteld in de Verordening Rekenkamercommissie Heerenveen 2015 (PDF 82 kB).