Wethouder Gerrie RozemaGerrie Rozema (1969) is wethouder voor GroenLinks sinds juli 2022. Zij zat sinds 2015 in de gemeenteraad van Heerenveen. Vanaf dat moment was zij ook fractievoorzitter voor GroenLinks.
5e locoburgemeester

Contact

Bestuurssecretaresse Hanneke de Graaf (0513) 61 74 05 of bestuursadviseur Jop Hellegers (06) 38 73 02 07.
Volg Gerrie Rozema op Twitter
Stel uw vraag aan Gerrie Rozema

Programma

Kansrijk leven voor iedereen
Aanpassen aan nieuw klimaat

Portefeuille

  • Klimaatadaptie
  • Bodem
  • Water
  • Opvoeden en opgroeien
  • Integratie en inclusie
  • Huisvesting gemeentelijke gebouwen
  • Accommodaties

Nevenfuncties

  • Lid van Eigenaren MFA De Akkers

Wijk-/dorpwethouder