Wethouder Gerrie RozemaGerrie Rozema (1969) is wethouder voor GroenLinks sinds juli 2022. Zij zat sinds 2015 in de gemeenteraad van Heerenveen. Vanaf dat moment was zij ook fractievoorzitter voor GroenLinks.
5e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: bestuurssecretariaat@heerenveen.nl
Volg Gerrie Rozema op Twitter

Bestuurder uitnodigen

Wilt u Gerrie Rozema graag uitnodigen voor een speciale gelegenheid? Vul het aanvraagformulier volledig in.

Programma

Kansrijk leven voor iedereen
Aanpassen aan nieuw klimaat

Portefeuille

  • Klimaatadaptie
  • Bodem
  • Water
  • Opvoeden en opgroeien
  • Integratie en inclusie
  • Huisvesting gemeentelijke gebouwen
  • Accommodaties

Nevenfuncties

  • Lid van Eigenaren MFA De Akkers

Wijk-/dorpwethouder