Wethouder Jaap van Veen

Jaap van Veen (1983) is sinds 2018 wethouder voor de VVD. Vanaf 2010 zat hij in de gemeenteraad. Van 2010 tot 2018 werkte Van Veen voor BMC Implementatie in Amersfoort. De laatste vier jaar was hij accountmanager Noord- en Oost-Nederland op het gebied van Financiën en Bedrijfsvoering. 
3e locoburgemeester.

Contact

Bestuurssecretaresse Anneke Groen (0513) 61 74 08 of bestuursadviseur Margryt Gerritsma (06) 14 42 58 51.
Volg Jaap van Veen op Twitter
Stel uw vraag aan Jaap van Veen.

Programma

Biodiversiteit en ecosystemen
De dienstverlenende overheid

Portefeuille

 • Dienstverlening en Burgerzaken
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Integraal beheer openbare ruimte
 • Afval
 • Biodiversiteit
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Personeel en organisatie
 • ICT

Nevenfuncties

 • Algemeen bestuur Bedrijvenpark A7
 • Algemeen bestuur Welstandzorg Hûs en Hiem
 • Dagelijks bestuur Welstandzorg Hûs en Hiem
 • Algemeen bestuur Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
 • Dagelijks bestuur Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
 • Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland NV
 • Aandeelhoudersvergadering NV Fryslân Miljeu
 • Aandeelhoudersvergadering Fryslân Milieu Zuidoost BV
 • Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân UA
 • Dagelijks Bestuur (lid commissie van Regenten) Stichting Echtelieden Heida-Faber Fonds

Wijk-/dorpwethouder