Sybrig Sytsma

Sybrig Sytsma (1961) is voor de PvdA wethouder sinds juli 2022. Vanaf maart 2018 was zij raadslid voor de PvdA in Heerenveen. Zij werkte als adjunct-directeur bij de gemeente Weststellingwerf. Daarvoor was ze afdelingshoofd sociaal domein bij diezelfde gemeente.
4e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: bestuurssecretariaat@heerenveen.nl
Volg Sybrig Sytsma op Twitter

Bestuurder uitnodigen

Wilt u Sybrich Sytsma graag uitnodigen voor een speciale gelegenheid? Vul het aanvraagformulier volledig in.

Programma

Gezond welzijn vernieuwen
Landschap en brede welvaart in samenhang

Portefeuille

 • Welzijn, zorg en meedoen
 • Gezondheid
 • Sport en bewegen
 • Omgevingsvisie
 • Centrumontwikkeling
 • Landschap
 • Werk en Inkomen

Nevenfuncties

 • Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Algemeen bestuur Sociale werkvoorziening Fryslân
 • Aandeelhoudersvergadering Caparis NV
 • Aandeelhoudersvergadering Sportstad Heerenveen BV
 • Aandeelhoudersvergadering Gemeentelijk Sportcentrum Heerenveen BV
 • Aandeelhoudersvergadering Thialf OG BV
 • Aandeelhoudersvergadering IJshockeyhal Thialf Heerenveen BV
 • Lid Commissie VFG, Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport
 • Lid Commissie VFG, Werk en Inkomen
 • Algemeen bestuur Vereniging Sport & Gemeenten (VSG)

Wijk-/dorpwethouder

Geplaatst op 23 januari 2023, 11:32 | Gewijzigd op 8 februari 2024, 11:53

Nieuws