Jeugd en onderwijs

Meisje klimt in boom
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
Sinds september 2015 is Heerenveen een JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en maakt zich sterk om het aantal kinderen met overgewicht terug te dringen. Hierbij richten we ons niet op het kind zelf, maar om de omgeving waarin het kind opgroeit. Wat staat er op het menu bij de sportkantine? Wat gaat... Lees meer
Kinderopvang
Zoekt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, gastouderbureau of een gastouder bij u in de buurt? Kijk dan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In deze lijst vindt u alle kinderopvangvoorzieningen die voldoen aan de Wet op de kinderopvang. Recht op kinderopvangtoeslag U als ouder heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag... Lees meer
Leerlingenvervoer
Kinderen die ver van school wonen of door een beperking of handicap niet zelfstandig naar school kunnen, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer. Wat is leerlingenvervoer? Ouders zijn er altijd verantwoordelijk voor dat hun kinderen naar school gaan. Normaal gesproken betekent dit dat u als ouder er voor zorgt dat uw kinderen veilig op school... Lees meer
Peuteropvang
Als uw kind twee jaar is, mag het naar de peuteropvang. Misschien even spannend, maar de meeste kinderen vinden het al snel leuk. En iedereen heeft recht op een vergoeding voor de kosten van de peuteropvang. De peuteropvang is een veilige omgeving waar uw kind de ruimte heeft om te spelen, leeftijdsgenootjes te ontmoeten en... Lees meer
Preventieve hulp
Ouderschap is een grote verantwoordelijkheid. Je kind is je alles, maar stelt je soms ook voor vragen waar je het antwoord niet op weet. Opvoeden is geen ‘kunstje’ dat je zomaar aan komt waaien. Er is dan ook niks mis mee om een beroep op anderen te doen als je er als ouders niet uit... Lees meer
Vrije dagen buiten vakantie om
Wilt u buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind? Of is er een speciale gelegenheid waardoor uw kind een dag van school moet missen? Dan kunt u dit aanvragen bij het schoolhoofd of de leerplichtambtenaar van de gemeente. Buiten de schoolvakanties op vakantie? U kunt een verzoek om buiten de schoolvakantie op vakantie te... Lees meer
Leerplicht
Is uw kind tussen de vijf en achttien jaar? Dan is het verplicht om onderwijs te volgen totdat het een startkwalificatie heeft. Wat moet u als ouder doen? U moet uw kind inschrijven op een school en bent verantwoordelijk dat uw kind ook echt naar school gaat. Totdat uw kind twaalf jaar is, bent u... Lees meer
Onderwijs
Heerenveen heeft een breed onderwijsaanbod. In de meeste dorpen en wijken staat een basisschool.  Heerenveen heeft een breed aanbod in openbaar, christelijke en speciaal basisonderwijs. In de meeste dorpen en wijken van Heerenveen vindt u een basisschool. Openbaar basisonderwijs Kijk voor het aanbod van alle openbare basisscholen in Heerenveen op de website van Ambion. Christelijk... Lees meer