Jeugd en onderwijs

Peuteropvang
Vanaf 2018 is nieuwe wetgeving van toepassing en gemeente Heerenveen loopt hier al op vooruit. In 2016 is de opvang van peuters in de gemeente Heerenveen namelijk al gewijzigd. Peuterspeelzalen zijn overgegaan naar peuteropvang. Door deze nieuwe wetgeving al door te voeren, kunnen ouders via de kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag een bijdrage in de peuteropvangkosten ontvangen.... Lees meer
Preventieve hulp
Ouderschap is een grote verantwoordelijkheid. Je kind is je alles, maar stelt je soms ook voor vragen waar je het antwoord niet op weet. Opvoeden is geen ‘kunstje’ dat je zomaar aan komt waaien. Er is dan ook niks mis mee om een beroep op anderen te doen als je er als ouders niet uit... Lees meer
Vrije dagen buiten vakantie om
Wilt u buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind? Of is er een speciale gelegenheid waardoor uw kind een dag van school moet missen? Dan kunt u dit aanvragen bij het schoolhoofd of de leerplichtambtenaar van de gemeente. Buiten de schoolvakanties op vakantie? U kunt een verzoek om buiten de schoolvakantie op vakantie te... Lees meer
Leerplicht
Is uw kind tussen de vijf en achttien jaar? Dan is het verplicht om onderwijs te volgen totdat het een startkwalificatie heeft. Wat moet u als ouder doen? U moet uw kind inschrijven op een school en bent verantwoordelijk dat uw kind ook echt naar school gaat. Totdat uw kind twaalf jaar is, bent u... Lees meer
Onderwijs
Heerenveen heeft een breed onderwijsaanbod. In de meeste dorpen en wijken staat een basisschool.  Heerenveen heeft een breed aanbod in openbaar, christelijke en speciaal basisonderwijs. In de meeste dorpen en wijken van Heerenveen vindt u een basisschool. Openbaar basisonderwijs Kijk voor het aanbod van alle openbare basisscholen in Heerenveen op de website van de Basis.... Lees meer
Waterweek stimuleert jeugd om water te drinken
19 september was de feestelijke opening van de campagne ‘Drink water, dan word je een goede sporter later’ op scholen en kinderopvang in de wijk de Greiden. Het startsein voor de campagne werd gegeven op het plein van kinderopvang De Einekoer, door Wethouder Hans Broekhuizen. Alle kinderen kregen een bidon en zongen en dansten onder... Lees meer
Gezonde school: Basisschool de Roerganger
15 september was het groot feest op basisschool de Roerganger te Heerenveen. Drie verschillende zaken werden in 1 keer bij de kop gepakt: Een nieuw leslokaal, een nieuw pannaveld en tot slot is de Roerganger ook nog eens officieel uitgeroepen tot “Gezonde school”! Na de opening van het nieuwe leslokaal was het de beurt aan... Lees meer
Verwijsindex
De verwijsindex Fryslân is een digitaal systeem waarin professionals een signaal af kunnen geven dat ze betrokken zijn bij een kind. Het doel van de Verwijsindex is om de professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen het gezin te komen tot de best passende ondersteuning/begeleiding. Signalering van... Lees meer