Jeugd en onderwijs

Verwijsindex
De verwijsindex Fryslân is een digitaal systeem waarin professionals een signaal af kunnen geven dat ze betrokken zijn bij een kind. Het doel van de Verwijsindex is om de professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen het gezin te komen tot de best passende ondersteuning/begeleiding. Signalering van... Lees meer