Klaslokaal

Overzicht

Heerenveen heeft een breed onderwijsaanbod. In de meeste dorpen en wijken staat een basisschool. In de wijken De Greiden, Skoatterwâld, Nijehaske en de dorpen De Knipe en Jubbega staat een brede wijkschool. In een brede wijkschool vindt u onderwijs, kinderopvang en welzijn- en sportvoorzieningen onder één dak.

Basisonderwijs

Heerenveen heeft een breed aanbod in openbaar, christelijke en speciaal basisonderwijs. In de meeste dorpen en wijken van Heerenveen vindt u een basisschool.

Openbaar basisonderwijs

Kijk voor het aanbod van alle openbare basisscholen in Heerenveen op de website van de Basis en voor Haskerdijken op de website van Primus.

Christelijk basisonderwijs

Voor een overzicht van alle christelijke basisscholen kijkt u op de website van CBO Meilân en VGPO Noorderbasis – scholen met de bijbel. Voor Christelijk Primair Onderwijs kijkt u op de website van De Tjongerwerven. Voor Katholiek onderwijs kijkt u op de website van R.K. Daltonschool Sint Jozef. Voor Akkrum en Aldeboarn website PCBO Leeuwarden.

Speciaal basisonderwijs

Wilt u meer informatie over speciaal onderwijs bezoek dan de website van it Oerset of de website van de Mr. Duisterhoutschool.

Algemeen bijzonder basisonderwijs

Wilt u meer informatie over algemeen bijzonder basisonderwijs bezoek dan de website van De Buitenkans.

Voortgezet onderwijs

Heerenveen biedt een ruime keuze in het voortgezet onderwijs. Van praktijkschool, Vmbo, Havo, Vwo, Atheneum en Gymnasium. Daarnaast kunt u nog kiezen uit openbaar voortgezet onderwijs, christelijk voortgezet onderwijs en argrarisch voortgezet onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het Friesland College

Het Friesland College biedt in Heerenveen diverse mogelijkheden voor een opleiding op MBO-niveau. Zo vindt u in Heerenveen de sportopleiding CIOS, het Techno Lyceum en een vervoer- en logistiekopleiding.

Sportstad, Abe Lenstra Boulevard en Huismanstraat

In het gebouw aan de Abe Lenstra Boulevard en Huismanstraat vindt u de opleidingen:

  • CIOS Heerenveen
  • MBO Toerisme en vrije tijd
  • Media, Games en IT
  • FC-XL
  • MBO Zorg, Service, Welzijn
  • MBO Handel
  • MBO Zakelijke dienstverlening

Techno Lyceum

Aan de Saturnus 7 in Heerenveen vindt u het Techo Lyceum en de vervoer- en logistiekopleiding.

Middelbare Hotelschool Friesland

Aan de locatie Ds. Kingweg in Heerenveen vindt u de Middelbare Hotelschool Friesland.
Meer weten? Kijk voor meer informatie over opleidingen op de website van het Friesland College.

Nordwin College

Het Nordwin College biedt opleidingen met een groen en duurzaam karakter. Opleidingsaanbod: VMBO-groen en MBO.
Meer weten? Kijk voor meer informatie over opleidingen op de website van het Nordwin College.