Weer een gezonde school er bij!

De Sint Jozefschool in Heerenveen is goed bezig. Sinds maart mogen ze zich een Gezonde School noemen. De school voldoet aan de criteria voor de onderdelen Bewegen & Sport en Voeding en kreeg daarvoor deze eervolle vermelding. Dat vierden ze met een fruitspies-estafette.

Dat de Sint Jozefschool flink actief is op het gebied van een actieve leefstijl en gezond eten blijkt. Regelmatig wordt daar aandacht aan besteed. Zo krijgen de kinderen tijdens de lunchpauze thee en drinken ze regelmatig water. Verder is er vijf dagen in de week fruit en groente tijdens de pauze om 10 uur, een aantal ouders helpt om dat gezonde tussendoortje klaar te maken. Ook heeft de school een schooltuin waar de kinderen in kunnen werken. Bovendien is het schoolplein zo ingericht dat het de kinderen uitdaagt om te bewegen en kunnen ze na schooltijd meedoen met sport- en spelactiviteiten. En ze gingen op Groente-uitje.

Kwaliteitskeurmerk

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

 

Sint Jozefschool krijgt vignet gezonde school