JOGG Programma informatie

JOGG is een lokale, wijkgerichte, integrale en duurzame aanpak rondom jongeren en hun ouders/verzorgers en omgeving. Het is iets wat we samen doen, en brengt samenhang tussen alle losstaande projecten en programma’s. Hierbij spelen veel lokale partijen een rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de scholen, bedrijven en de kinderopvang, maar ook de supermarkt en de woningbouw. Iedereen kan een steentje bijdragen. JOGG betekent een langdurige aanpak die samen met alle iedereen wordt opgezet. Samen investeren we in het gezonde gewicht van het kind.

Plan van aanpak

In het Plan van aanpak JOGG 2019-2021 (PDF 1 MB) is beschreven hoe we de komende jaren willen werken aan gezond gewicht voor jongeren en hoe we dat willen borgen. In Heerenveen richten we ons voor de periode 2019 – 2021 met name op kinderen van -9 maanden tot twaalf jaar, in de wijken de Greiden en Akkers. De komende jaren wordt op drie speerpunten ingezet:

  • Gezondere schoolomgeving. We willen scholen stimuleren en ondersteunen om actief bezig te zijn met de gezondheid van hun leerlingen door middel van de Gezonde School aanpak.
  • Buurtomgeving. In de buurt koppelen we inspannen van mensen in de wijk aan elkaar. Woon je in De Greiden of Akkers en heb je een idee om jongeren op gezond gewicht te krijgen? Dan kun je dit doorgeven aan het preventieteam en kan jouw activiteit eventueel uitgevoerd worden. Zo kunnen we er in de buurt voor zorgen dat ook daar de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt.
  • Sportomgeving. De uitdaging waar we voor staan is dat sportkantines nog niet altijd bijdragen aan een gezonder gewicht. In de komende periode willen we samen met sportverenigingen werken aan een gezondere sportomgeving.

Terugblik schooljaar 2019-2020

We zijn goed op weg met onze JOGG doelstellingen. Aan bijna alle gezonde buurt-, sport- en schoolomgeving doelstellingen is invulling gegeven. Lees er alles over in ons jaaroverzicht (PDF 775 kB).

Terugblik 2015 – 2017

In de afgelopen drie jaar heeft JOGG samenwerkingsverbanden opgebouwd met onder andere scholen, welzijn, sport en zorgorganisaties. 15 van de 32 scholen in de gemeente Heerenveen zijn nu bezig met de aanpak Gezonde School. De 10 (inmiddels 15) grootste bedrijven in Heerenveen hebben samengewerkt met JOGG en mede ervoor gezorgd dat campagnes konden worden uitgevoerd om water drinken en groente eten te stimuleren. Ook zijn organisaties op het preventieve en zorgdomein samengebracht. In de Drie jaar JOGG Heerenveen (PDF 689 kB) kijken we terug op 3 jaar JOGG aanpak in Heerenveen.

Trends en cijfers

Wil je weten wat het percentage overgewicht in jouw wijk is, hoeveel kinderen in de gemeente Heerenveen voldoende groente eten voldoende water drinken? Dit kun je teruglezen in de Gezondheidsmonitors van GGD Fryslân. De Gezondheidsmonitor kijkt eens per vier jaar wat de gezondheidssituatie is van de Friese bevolking. Hierin staat onder andere hoe het ervoor staat met het gewicht van de Heerenveense kinderen.

In het voorjaar van 2018 heeft GGD Fryslân ouders gevraagd naar de gezondheid van hun kind tussen de 4 tot 12 jaar oud. Belangrijkste conclusies: over het algemeen is het percentage kinderen met overgewicht gestegen in de gemeente Heerenveen. Behalve in de JOGG-wijk de Greiden, daar is het percentage overgewicht stabiel gebleven. Op het gebied van drinken hebben meer kinderen suikerhoudende dranken ingeruild voor water. Goed nieuws dus! Wat betreft het eten van fruit, zien we een lichte toename, terwijl het aantal kinderen dat voldoende groenten eet, gelijk is gebleven. Het percentage kinderen dat voldoende sporten en beweegt is afgenomen. Deze resultaten laten een stijgende lijn zien, maar we kunnen nog veel stappen maken. Een van de doelen is om verder uit te bouwen naar een extra JOGG-wijk.

GGD Kindmonitor 4-12 jaar (PDF 78 kB)
GGD GO Jeugd 12-18 jaar (PDF 1 MB)

Meer weten?

Wilt u meer weten of meepraten over hoe u kunt bijdragen aan meer jongeren op een gezond gewicht? Kijk op de website www.jongerenopgezondgewicht.nl.