JOGG voor professionals

De ambitie van JOGG is dat we voor een samenleving gaan waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, spelen, recreëren en werken in een omgeving waar gezond eten en bewegen de normaalste zaak van de wereld is. Dat betekent dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Publiek-Private Samenwerking

JOGG Heerenveen is trots op de samenwerking met de Big Ten. In 2017 is mede door de Big Ten een grote DrinkWater campagne opgezet, waarvan nu nog steeds de resultaten zichtbaar zijn, waaronder de watertappunten op de kinderrijke plekken in Heerenveen.

JOGG partner aan het woord

Welke drijfveren hebben partners van JOGG om zich in te zetten voor gezonde jeugd? Wat zijn de volgende stappen om jeugd gezonder te maken? Hieronder verschillende JOGG partners aan het woord.