Landelijke budget voor ondersteuning Gezonde Scholen

Wilt u volgend schooljaar een Gezonde school worden? Naast de gemeentelijke ondersteuning kunt u voor het volgend schooljaar ook gebruik maken van een landelijke ondersteuning die bestaat uit € 3.000,- .

Scholen mogen zelf kiezen hoe ze dit bedrag inzetten, maar deels is het een vergoeding voor een interne gezonde school coördinator. Toekenning van ondersteuning is als volgt: scholen met leerlingen uit gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status, speciaal onderwijs, scholen die nog niet eerder een toekenning hebben gekregen, overige scholen.

Meer informatie en aanmelden kan voor 5 mei via de website van de gezonde school.