Met ouders en kinderen praten over gewicht en leefstijl

Alle kinderen verdienen het om gezond en fit te zijn. Helaas wordt niet alle kinderen een gezonde leefstijl geboden, met mogelijk een ongezond gewicht als gevolg. Als professional kun je een belangrijke rol spelen door hierover het gesprek aan te gaan met ouders. Maar hoe begin je zo’n gesprek? Hoe stel je jezelf op? Hoe zorg je ervoor dat ouders je begrijpen zonder zich aangevallen te voelen? En wat doe je als ouders jouw zorgen niet delen?

In deze gratis workshop gaan we met deze vragen aan de slag. Ook vertellen we over de nieuwe landelijke ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en wat dit voor Heerenveen betekent.

Het programma

1. Hoe staat het met de ketenaanpak van overgewicht in Heerenveen?
Door een lid van de Heerenveense JOGG werkgroep ketenaanpak overgewicht

2. Presentatie van het nieuwe Landelijk Model Ketenaanpak Overgewich.
Het basismodel is ontstaan vanuit de wens dat:
‘Elk kind dat te zwaar is, in beeld blijft (met de ouders) en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. En waarbij de betrokken professionals behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk kijken naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.’

Door Ylse van Wieren, projectleider Proeftuin Ketenzorg Gezond Gewicht, GGD Fryslân

3. Theorie gericht op het signaleren van overgewicht en je eigen werkhouding. Hoe voorkom je stigmatisering?
Bij het zinvol bespreken van gewicht draait het naast het onderwerp zelf ook om de manier waarop het besproken wordt. In dit onderdeel komt naar voren dat een open houding, respect en begrip daarbij belangrijk zijn.
Door Ylse van Wieren

4. Workshop: gespreksvoering met ouder
Met twee trainingsacteurs worden twee voorbeelden van een gesprek tussen een professional en een ouder nagespeeld. Deze gesprekken worden twee keer gespeeld, de tweede keer met verbeteringen die zijn aangegeven door de deelnemers van de bijeenkomst. Op deze manier krijgen de deelnemers praktische handvatten voor een succesvol gesprek met ouders over gewicht en leefstijl van hun kind.
Door Ylse van Wieren en 2 trainingsacteurs.

Voor wie?

Medewerkers jeugdgezondheidszorg, buurtsportwerkers, leerkrachten of ib-ers basisonderwijs, leiding kinderdagopvang/peuterspeelzalen, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten , fysiotherapeuten, psychologen , jeugdhulpverleners en andere professionals die dagelijks contact hebben met kinderen en hun ouders.

Waar en wanneer?

Datum: dinsdag 20 maart 2018
Tijd: 16.30 – 19.00 (tussendoor soep en brood)
Locatie: Thialf

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Heerenveense JOGG werkgroep ketenaanpak overgewicht. De leden zijn:

  • Jildou Tuinman, kinderdiëtist bij Leemburg Familiediëtist
  • Dieke Benedictus, Jeugdarts GGD Fryslân
  • Inge van Santen, kinderfysiotherapeut bij Tigra
  • Karin Pilkes, GGZ-Psycholoog bij De Kinder- en Jeugdpsycholoog
  • Tryntsje van der Wal, JOGG-regisseur gemeente Heerenveen

Meer weten?

Neem contact op met Tryntsje van der Wal, JOGG-regisseur gemeente Heerenveen.