Kavels Heerenveen - Skoatterwâld Fase 3 Zuid


In de woonwijk Skoatterwâld, aan de oostzijde van de plaats Heerenveen, zijn 25 nieuwe kavels beschikbaar. 7 kavels liggen aan de Regentesselaan en 18 aan de Stadhouderlaan, Alexialaan en Arianelaan.

De kavels liggen in een aantrekkelijk woongebied nabij museum Belvedère en de bossen van Oranjewoud. Een gebied dat qua uitstraling aansluit op de populaire en inmiddels gerealiseerde 1e fase van Skoatterwâld met de lange lommerrijke lanen.

Alle woningen in dit gebied worden aardgasloos gebouwd.

Bouwkavels aan de Regentesselaan

De zeven bouwkavels langs de ‘Regentesselaan’ liggen direct ten zuiden van de Oranje Nassaulaan langs de oostelijke grens van de wijk. De achtertuinen van deze bouwkavels grenzen aan een waterloop van het park rondom het museum Belvédère. De voorkant van de kavels grenzen aan een ca 1.50 m brede groenstrook. De Regentesselaan wordt in de middenberm gepland met bomen en wordt hiermee sfeerbepalend voor dit deel van de wijk. De oppervlakte varieert van ca. 640 tot 760 m2. De kavelprijs per m2 voor de kavels 2 t/m 6 is € 242,–, voor kavel 1 is dat € 254,10 en voor kavel 7 is de prijs per m2 € 260,16 inclusief 21% BTW. Lees meer over de kwaliteitseisen, oppervlaktes en prijzen (PDF 586 kB), bekijk de technische kaveltekening (PDF 53 kB) of hieronder de kaart.

Bouwkavels aan de Stadhouderlaan, de Alexialaan en Arianelaan

Aan de Stadhouderlaan zijn vier kavels te koop. De Stadhouderlaan is net als de Regentesselaan één van de sfeerbepalende lanen in dit deel van de wijk met een met bomen beplante middenberm. De Alexialaan en Arianelaan, waar elk 7 kavels aan zijn gelegen, zijn twee korte woonstraatjes die voor voetgangers aansluiten op het naastliggende park. De kavels 5, 6, 14 en 15 liggen met één zij-erfgrens langs het park en grenzen aan waterpartij die bij het park hoort. De oppervlakte van deze 18 kavels aan de Stadhouderlaan / Alexialaan / Arianelaan varieert van ca. 435 tot 588 m2. De kavelprijs per m2 is afhankelijk van de ligging (langs park en/of tuin ten opzichte van de zon) en varieert tussen de € 223,85 en € 254,10 inclusief 21% BTW. Lees meer over de kwaliteitseisen, oppervlaktes en prijzen (PDF 535 kB), bekijk de technische kaveltekening (PDF 90 kB) of onderstaande kaart.

Wilt u in aanmerking komen voor één van deze kavels?

De toewijzing van de kavels gebeurt door middel van inschrijving (zie inschrijvingsreglement (PDF 32 kB). Met het digitale inschrijvingsformulier geeft u de kavel van uw voorkeur aan. Na sluiting van de inschrijvingstermijn kijken wij of u de enige bent die belangstelling heeft voor de desbetreffende kavel zodat de kavel aan u kan worden toegewezen.

Mochten er op dat moment meerdere gegadigden voor dezelfde kavel zijn dan organiseren wij een loting voor alle kavels met alle ingeschreven kandidaten. Bij deze loting moet u of de door u aangewezen gemachtigde, aanwezig zijn.

Is de loting afgerond (of niet nodig gebleken) dan krijgt u een reserveringsovereenkomst voor de afgesproken kavel om te ondertekenen. In deze reserveringsovereenkomst (PDF 165 kB) worden de afspraken vastgelegd. Zo ook de door u te betalen reserveringsvergoeding van € 250,-.

De link naar het digitale inschrijfformulier vindt u hieronder. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Na het invullen van het formulier ontvangt u een bevestiging via het opgegeven e-mailadres.

Belangrijke data

Tot 8 maart 2018 uiterlijk 12.00 uur:

9 maart 2018 vóór 16.00 uur:

  • U krijgt per mail bericht of de kavel aan u kan worden toegewezen.

14 maart 2018 een loting:

  • Is toewijzing niet mogelijk, omdat er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde kavel, dan organiseren we de loting. Tijdstip (zal rond 14.00 uur zijn) en locatie zijn nog niet bekend. Via de mail krijgt u daarvan bericht. U of uw gemachtigde moet bij de loting aanwezig te zijn.


Terug naar:


Filteren op:
  • reset filters
8610 8603 8611 8604 8612 8605 8614 8606 8615 8607 8616 8608 8617 8609 8618 8619 8620 8621 8622 8623 8624 8625 8626 8627 8628

Prijslijst

Kavelnummer Status Oppervlakte Prijs Kavelpaspoort
01 (Stadhouderlaan) Te koop 560 m² € 128.744 Download
1 (Regentesselaan) Te koop 735 m² € 186.764 Download
02 (Alexialaan) Te koop 450 m² € 100.733 Download
2 (Regentesselaan) Te koop 645 m² € 156.090 Download
03 (Alexialaan) Te koop 464 m² € 103.866 Download
3 (Regentesselaan) Te koop 643 m² € 155.606 Download
04 (Alexialaan) Te koop 476 m² € 106.553 Download
4 (Regentesselaan) Te koop 641 m² € 155.122 Download
05 (Alexialaan) Te koop 588 m² € 142.296 Download
5 (Regentesselaan) Te koop 642 m² € 155.364 Download
06 (Alexialaan) Te koop 540 m² € 137.214 Download
6 (Regentesselaan) Te koop 646 m² € 156.332 Download
07 (Alexialaan) Te koop 517 m² € 118.858 Download
7 (Regentesselaan) Te koop 760 m² € 197.714 Download
08 (Alexialaan) Te koop 550 m² € 126.445 Download
09 (Stadhouderlaan) Te koop 540 m² € 124.146 Download
10 (Stadhouderlaan) Te koop 546 m² € 125.525 Download
11 (Stadhouderlaan) Te koop 524 m² € 120.468 Download
12 (Arianelaan) Te koop 537 m² € 120.207 Download
13 (Arianelaan) Te koop 517 m² € 115.730 Download
14 (Arianelaan) Te koop 559 m² € 135.278 Download
15 (Arianelaan) Te koop 563 m² € 143.058 Download
16 (Arianelaan) Te koop 466 m² € 107.133 Download
17 (Arianelaan) Te koop 454 m² € 104.375 Download
18 (Arianelaan) Te koop 435 m² € 100.007 Download