Kavels Heerenveen - Skoatterwâld 9 kavels Stadhouderlaan/Regentesselaan

In de woonwijk Skoatterwâld, aan de oostzijde van de plaats Heerenveen, zijn 9 nieuwe kavels beschikbaar. 4 kavels liggen aan de Stadhouderlaan en 5 aan de Regentesselaan. De twee locaties waarbinnen deze 9 kavels liggen vindt u door vanaf de Oranje Nassaulaan de Stadhouderlaan of Regentesselaan in zuidelijke richting te betreden. De 5 kavels aan de Regentesselaan liggen dan vrijwel meteen aan uw rechterhand. De 4 kavels aan de Stadhouderlaan liggen iets verder deze staat in, kort voorbij de waterloop ook wel genoemd de “Nullijn” en dan tussen de Zarialaan en Eloiselaan.

Aantrekkelijk woongebied

De 9 kavels liggen in een aantrekkelijk woongebied nabij museum Belvedère en de bossen van Oranjewoud. Een gebied dat qua uitstraling aansluit op de populaire en inmiddels gerealiseerde 1e fase van Skoatterwâld met de lange lommerrijke lanen. Bovendien zijn dit de laatste 9 vrije sectorkavels in dit (zuidelijke) deel van de wijk.

Voorlangs de kavels aan de Regentesselaan komt tussen erfgrens en rijbaan een trottoir. De brede groenstrook met bomen ligt hier in de middenberm tussen de twee rijbanen van de Regentesselaan.

De kavels aan de Stadhouderlaan worden aan de voorzijde, tussen erfgrens een rijbaan, begrensd door een groenstrook van ca 5.50 m. breed. In deze groenstrook worden bomen geplant.

Kavelinformatie

De oppervlakte van de kavels varieert van ca. 475 tot 595 m2. De kavelprijs is vanaf €277,50 per m2 inclusief 21% BTW. Lees in de bijgevoegde bestanden meer over deze 9 kavels, de exacte prijs per kavel, de bebouwingsuitgangspunten per gebied en bekijk de tekeningen.

Toewijzingsprocedure

De toewijzing van de kavels gebeurt door middel van inschrijving (zie Inschrijvingsreglement 2017 (PDF 32 kB). Met het digitale inschrijvingsformulier geeft u de kavel van uw voorkeur aan. Na sluiting van de inschrijvingstermijn, zijnde 26 november 2021 om 12.00 uur, kijken wij of u de enige bent die belangstelling heeft voor de desbetreffende kavel zodat de kavel aan u kan worden toegewezen.
Mochten er op dat moment meerdere gegadigden voor dezelfde kavel zijn dan organiseren wij een loting voor alle kavels met alle ingeschreven kandidaten. Vanwege de Corona beperkingen zal dit een digitale verloting gaan worden. Degene die zich voor een kavel heeft ingeschreven middels het inschrijfformulier wordt over deze verloting nader geïnformeerd.

Is de loting afgerond (of niet nodig gebleken) dan krijgt u een reserveringsovereenkomst voor de afgesproken kavel om te ondertekenen. In deze reserveringsovereenkomst (zie concept overige informatie) worden de afspraken vastgelegd. Zo ook de door u te betalen reserveringsvergoeding van € 250,-.

Inschrijving is gesloten

De inschrijving voor de 9 kavels is gesloten. Op maandag 29 november 2021 krijgen de mensen die zich hebben ingeschreven vóór 16.00 uur per mail bericht of de kavel aan hen kan worden toegewezen. Mochten er op dat moment meerdere gegadigden voor dezelfde kavel zijn dan organiseren wij een loting op woensdag 1 december 2021 om 15.00 uur.

Interesse?

Heeft u interesse in een bouwkavel schrijf u in voor de nieuwsbrief bouwkavels en u krijgt een e-mail wanneer de verkoop van kavels start. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Nico de Jong, afdeling ontwikkeling, telefoonnummer 14 0513 of per mail n.dejong@heerenveen.nl.


Filteren op:
  • reset filters
Kavelkaart
28848 28850 28851 28852 28853 28854 28855 28856 28857

Prijslijst

Kavelnummer Status Oppervlakte Prijs Kavelpaspoort
22 (Stadhouderlaan) Te koop 595 m² € 175.525 Download
23 (Stadhouderlaan) Te koop 520 m² € 148.200 Download
24 (Stadhouderlaan) Te koop 520 m² € 148.200 Download
25 (Stadhouderlaan) Te koop 550 m² € 162.250 Download
28 (Regentesselaan) Te koop 480 m² € 133.200 Download
29 (Regentesselaan) Te koop 480 m² € 134.400 Download
30 (Regentesselaan) Te koop 480 m² € 134.400 Download
31 (Regentesselaan) Te koop 475 m² € 133.000 Download
32 (Regentesselaan) Te koop 475 m² € 131.812 Download