Maak het

oma in gesprek met jongelui
Maak het! Samen de schouders er onder
In de gemeente Heerenveen gebeurt veel. Veel van die projecten worden opgezet door u, door onze eigen inwoners. Met de inzet dus van eigen Heerenveense kracht uit de dorpen en wijken. Juist op die manier zorgt u er voor dat uw ideeën voor uw eigen straat, wijk of dorp werkelijkheid worden. Als gemeente zien we... Lees meer