Subsidie Maak het!

Organiseert u regelmatig een activiteit voor mensen uit uw dorp of wijk? Een activiteit die mensen dichter bij elkaar brengt en die goed is voor de leefbaarheid in uw dorp of wijk? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de gemeente.

Voor wat voor activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

  • Een activiteit die de bewoners dichter bij elkaar brengt (sociale cohesie)
  • Een activiteit die de buurt netter maakt (beheer en onderhoud van de openbare ruimte)
  • Een activiteit waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven leven (eigen kracht)
  • Of een andere vrijwillige hulp voor buurtbewoners

Aan welke voorwaarden moet uw activiteit voldoen om subsidie te kunnen aanvragen?

  • De activiteit is openbaar toegankelijk
  • De activiteit is voor inwoners van Heerenveen
  • De activiteit heeft ook eigen inkomsten

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen met een digitaal formulier, hiervoor hebt u DigiD nodig. Ook dient u een begroting, een activiteitenplan en eventueel een dekkingsplan toe te voegen. Het formulier moet tenminste 8 weken voor het verrichten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend worden.