Archief

Met wie werkt de meitinker samen?
De meitinker werkt in ieder geval samen met degene die de vraag stelt en de mensen die om de hulpvrager heen staan zoals familie, buren of vrienden. Verder werkt de meitinker graag samen met vrijwilligers, buurtorganisaties, opbouwwerk, kerken enzovoort. Dat geldt ook voor de professionele hulp of zorg als die aanwezig of nodig is.
Kan de meitinker een uitkering voor mij regelen?
Een uitkering moet u zelf aanvragen via werk.nl. Komt u er echt niet zelf uit dan de meitinker u verder helpen. U kunt hiervoor ook terecht bij bijvoorbeeld De Barones.
Zijn de meitinkers gemeenteambtenaren?
Ja, de meitinkers zijn in dienst bij de gemeente Heerenveen. Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker.