Archief

Waarmee kunt u bij de meitinker terecht? Een paar voorbeelden:
U bent gevallen en kunt even niet goed lopen. U hebt geen familie in de buurt wonen die u kan helpen. De meitinker kan u helpen, bijvoorbeeld om tijdelijk hulp in huis te krijgen. U hebt de laatste tijd veel zorgen om geld. U kunt uw rekeningen niet meer betalen, het groeit u allemaal boven...
Wat is asbest?
Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten zeer kleine, naaldachtige vezels. Het materiaal is sterk, goedkoop, isolerend en brandwerend. Daarom werd asbest na de oorlog tot 1994 gebruikt in een groot aantal verschillende soorten bouwmaterialen. In de meeste huizen uit deze periode is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld in golfplaten voor schuurtjes. Bij verbouwingen, renovaties...
Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?
Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Is het materiaal in goede staat en wordt het niet bewerkt of gesloopt? Dan komen er nauwelijks vezels vrij. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan bij...
Waarom maatregelen bij een asbestbrand?
(Golf)platen van asbestcement knappen bij verhitting kapot. De vrijgekomen asbestvezels verspreiden zich door de lucht boven het vuur en dwarrelen verderop neer. Dit kan dichtbij de brand zijn, maar soms ook tot honderd meter afstand van de brand. De scherven en flintertjes van de (golf)platen kunnen bovendien breken als er op gelopen of gereden wordt....
Witte pakken? Hier wordt veilig gewerkt!
Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) en de gemeente controleren hierop. Om te voorkomen dat werknemers via hun werkkleding asbestvezels mee naar huis nemen dragen zij verplicht beschermende kleding: de bekende ‘witte pakken’. Als u ziet dat...