Archief

7 juli vergadering Algemeen bestuur GR SW ‘Fryslan”

Op 7 juli om 14.30 uur is er een vergadering algemeen bestuur GR SW Fryslân in het hoofdkantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2 in Drachten. Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen. U kunt zich melden bij de receptie. Op de agenda staat o.a.: vaststelling begroting 2018 vaststelling jaarrekeningen 2015 en 2016 voortgang van...
Integrale aanpak en privacybeleid
Gemeente Heerenveen werkt aan een kort en zakelijk privacybeleid met als uitgangspunt een integrale aanpak. Het beleid gaat in op borgen van privacy door professionals waaronder medewerkers en partners en omvat regels en procedures, maar niet meer dan strikt noodzakelijk. Sinds 2015 hebben gemeenten taken op het gebied van zorg, jeugd en werk overgenomen van...
Opening vernieuwde speeltuin in Park Ten Woude
Het is zover! Op donderdag 22 juni om 15.00 uur wordt de vernieuwde speeltuin in Park Ten Woude officieel in gebruik genomen. De speeltoestellen die Hotel Tjaarda heeft geschonken, hebben daar een mooie plek gekregen en dat vieren we. Wethouder Hans Broekhuizen onthult samen met Tjitte de Wolff, directeur van Hotel Tjaarda, een bord en...
Eikenprocessierups
Eikenprocessierups gesignaleerd in gemeente
Op verschillende plaatsen in de gemeente Heerenveen is de eikenprocessierups gesignaleerd. Onder andere aan de Industrieweg en De Zanden in Heerenveen en de Prins Bernardweg in Oranjewoud zijn nesten met rupsen in de bomen gevonden. De gemeente neemt maatregelen om de rupsen te bestrijden. Eikenprocessierupsen komen vooral in mei en juni voor in eikenbomen. Contact...
In Heerenveen #Beweegthet
Het college van Heerenveen legt de gemeenteraad het sport- en beweegbeleid voor. In de notitie ‘In Heerenveen #Beweegthet’ staan doelen en ambities benoemd voor de stimulering van sporten en bewegen in de gemeente. De doelen zijn opgesteld na een aantal werksessies met onder andere sportverenigingen en dorpsbelangen. Veel ambities “Heerenveen #Beweegthet’ is een ambitieus sport-...