Archief

Webarchief
Bent u op zoek naar informatie die in het verleden op de gemeentelijke website heeft gestaan? Kijk dan in het webarchief van de gemeente Heerenveen of van de gemeente Boarnsterhim. Wat kunt u bekijken? In het webarchief ziet u de website van de gemeente Heerenveen zoals die in op een bepaalde datum in het verleden...
Overlast
Ervaart u overlast in de buurt of van uw buren? Of heeft u overlast van bepaalde activiteiten die bij een bedrijf plaatsvinden. Ga eerst zelf in gesprek met de veroorzaker van uw overlast. Hebt u last van het stookgedrag van uw buren? Steken uw buren een barbecue aan, en staat uw achtertuin blauw van de...
Heeft de gemeente niet tijdig besloten?
Als u een vergunning of uitkering aanvraagt of een bezwaarschrift indient, mag u er van uitgaan dat de gemeente daar tijdig op antwoordt. Gebeurt dat niet, dan kunt u de gemeente daar op aanspreken en haar in gebreke stellen. Hoe kan ik de gemeente ‘in gebreke stellen’? Heeft de gemeente niet op tijd een besluit...
KCC – Wie doet wat?

You are required to login to view this page.