Archief

Luchtfoto A32

Bewoners bijgepraat over A32 / K.R. Poststraat

De gemeente heeft de bewoners van en rond de K.R. Poststraat en Skoatterwâld dinsdagavond 22 november gesproken over de A32. Bewoners kregen reactie op suggesties en vragen rond het project Heerenveen beter bereikbaar. Wethouder Siebren Siebenga: “Wij wilden graag iedereen die ons eerder gratis advies heeft gegeven zo persoonlijk mogelijk antwoord geven. Dat hebben we... Lees meer
ondertekenaars overeenkomst prestatiefafspraken
Prestatieafspraken ‘wonen’ 2017
Vrijdag 2 december tekenden wethouder Siebren Siebenga, bestuurders van Accolade, WoonFriesland en Elkien en de HuurdersBelangenVereniging Heerenveen en de Bewonersraad een ‘Raamovereenkomst prestatieafspraken Heerenveen 2017-2020’ en ‘Prestatieafspraken 2017’. Het maken van dergelijke prestatieafspraken wordt voorgeschreven in de Woningwet 2015. Basis voor samenwerking Wethouder Siebenga: “Deze prestatieafspraken zijn een goede basis voor onze samenwerking met de... Lees meer
Medicijnen en geld
Ziektekostenregeling gemeente Heerenveen
Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ook daarom is het voor bewoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt. Maar soms is hier niet genoeg geld voor. De gemeente biedt u een steuntje in de... Lees meer
Herijking Cultuurbeleid gemeente Heerenveen
Op 14 september jongstleden heeft de gemeente een bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion georganiseerd over de herijking van het cultuurbeleid van de gemeente. Ruim 100 mensen hebben deelgenomen aan die bijeenkomst en veel waardevolle ideeën en suggesties gegeven voor het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid vanaf 2018. De afgelopen weken is hard gewerkt aan... Lees meer
Subsidie isolatiemaatregelen veel aangevraagd
Het gaat hard met de landelijke subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ voor woningeigenaren die hun huis willen isoleren. De afgelopen maanden is er een groot aantal aanvragen binnengekomen bij de Rijksoverheid. De verwachting is dat het budget van de eerste ronde (€ 20,5 miljoen) op korte termijn opraakt. Woningeigenaren die nog gebruik willen maken van deze... Lees meer