100% zwerfafvalvrij Friesland

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

11 gemeenten uit de provincie Friesland hebben samen met Omrin, Circulair Friesland en NederlandSchoon de ambitie uitgesproken voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Door het bevestigen van hun logo op een groot spandoek beloven ze nauw samen te werken met elkaar en met betrokken bedrijven, ondernemers, scholen, verenigingen en inwoners.

Afhankelijk van de wensen van de gemeenten in Friesland wordt er een plan van aanpak uitgerold, met het uiteindelijke doel dat Friesland 100% zwerfafvalvrij wordt. NederlandSchoon zal de gemeenten in Friesland hierbij faciliteren en ondersteunen. Met het bevestigen van de logo’s op een spandoek is op symbolische wijze de samenwerking tussen NederlandSchoon, Omrin, Circulair Friesland en de Friese gemeenten van start gegaan.

Zwerfafvalvrij Friesland

Jaap van Veen (wethouder van Heerenveen), blikt vooruit: ”Om een omgeving schoon te houden is samenwerking nodig. Dat is het afgelopen jaar in Heerenveen al goed gelukt. Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen is Heerenveen een stuk schoner geworden. Wij zijn erg blij dat NederlandSchoon dit nu verder wil uitbouwen naar een zwerfafvalvrij Friesland. Laten we met elkaar zorgen dat Friesland de schoonste provincie van Nederland is en blijft!”