Langer doorrijden met verlopen rijbewijs

Balie gemeentehuis

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Voor EU-rijbewijzen en rijbewijzen met code 95 heeft de Europese Unie daarom de geldigheid verlengd.

EU-rijbewijzen en rijbewijzen met code 95

Stopt de geldigheid van uw rijbewijs (+ code 95) tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021?
Dan mag u 10 maanden blijven rijden vanaf de einddatum van uw rijbewijs.

Mensen met dat rijbewijs blijven verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden tot de periode dat de coulanceregeling geldt.

Beroepschauffeurs

De regeling voor beroepschauffeurs is ook verlengd. Dit betekent dat beroepschauffeurs van wie het rijbewijs en de code 95 is verlopen of verloopt tussen 1 juli t/m 31 oktober 2021 tien maanden langer beroepsmatig kunnen rijden binnen de Europese Unie.

Langer rijden met rijbewijs van buiten de EU

Mensen met een rijbewijs van buiten de EU mogen maximaal 185 dagen rijden in Nederland. Daarna moeten ze het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om dit op tijd te doen.

Heeft u een niet-EU-rijbewijs waarvan de omwisseltermijn van 185 dagen verloopt in de periode vanaf 15 december 2020 tot 19 augustus 2021?

Dan mag u doorrijden met het niet-EU-rijbewijs tot en met 1 oktober 2021. Het rijbewijs moet dan nog geldig geweest zijn op 14 december 2020.

Zie ook

Corona en regels verlopen rijbewijs