Rijbewijzen opnieuw langer geldig vanwege lockdown

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Balie gemeentehuisDoor de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de minister een nieuwe coulanceregeling getroffen. 

Rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, blijven tot 1 maart geldig.

Mensen met dat rijbewijs blijven verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden tot de periode dat de coulanceregeling geldt. Er geldt eenzelfde coulance voor alle beroepschauffeurs waarvan de code 95 in de periode tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verloopt. De regeling geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat.

De tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Er is een Europese regeling in de maak. Als die ingaat, komt de Europese regeling in plaats van deze nationale coulanceregeling. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Wilt u het rijbewijs wel verlengen, dan blijft dit gewoon mogelijk. Maak daarvoor wel eerst een afspraak via de website.

Overzicht regelingen

Rijbewijs verlopen van 01-02-2020 tot en met 31-05-2020
U mag rijden tot 01-07-2021

Rijbewijs verlopen van 01-06-2020 tot en met 31-08-2020

U mag nog 13 maanden rijden vanaf de einddatum van het rijbewijs

Rijbewijs verlopen van 01-09-2020 tot en met 30-06-2021

U mag nog 10 maanden rijden vanaf de einddatum van het rijbewijs

Langer rijden met rijbewijs van buiten de EU

Mensen met een rijbewijs van buiten de EU mogen maximaal 185 dagen rijden in Nederland. Daarna moeten ze het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om dit op tijd te doen.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten dat mensen met een rijbewijs van buiten de EU, langer dan 185 dagen in Nederland mag rijden.
Mits wordt voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Heeft een rijbewijs van buiten de EU dat geldig was op 14 december 2020
  • De periode van 185 dagen loopt af tussen 15 december 2020 en 19 augustus 2021.

Dan mag hij/zij doorrijden met het rijbewijs tot 1 oktober 2021.