Nieuw lichtbeleid: balans tussen verlichting en donkerte

Het college van Heerenveen heeft ingestemd met het lichtbeleid voor de periode 2020-2024. Belangrijk speerpunt van het nieuwe lichtbeleid is het realiseren van een gezonde balans tussen kunstlicht en donkerte, zowel op gebied van gemeentelijke als niet-gemeentelijke verlichting. Een tweede speerpunt is het versneld energiezuinig maken van de openbare verlichting. In september neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe lichtbeleid.

Balans tussen licht en donker

De afgelopen decennia neemt de totale uitstoot van kunstlicht in Nederland steeds verder toe. Kunstlicht kost veel energie en is niet overal nodig of gewenst. Zo heeft kunstlicht in de nacht een verstorende werking op mensen, dieren en planten. Reden voor de gemeente Heerenveen om voor het nieuwe lichtbeleid op zoek te gaan naar de juiste balans tussen het beschermen van donkerte en de behoefte aan kunstlicht.

Uitvoering samen met omgeving

Het nieuwe lichtbeleid ‘De nachten worden nog mooier’ bouwt voort op het huidige lichtbeleid ‘Donker waar het kan, licht waar het moet’. Via dit beleid is de gemeente al sinds 2008 volop in gesprek met inwoners en bedrijven over het terugdringen van kunstlicht. In de uitvoering van het nieuwe lichtbeleid wil de gemeente verder met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden aan de slag met verlichting. Hierbij wordt, naast de uitvoering van energiezuinige verlichting, ook nagedacht over alternatieven voor de traditionele lichtmasten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van kattenogen, witte deklagen in wegen en fietspaden, verlaagde verlichting in voetpaden of reflectiepalen op kruispunten van wegen. Waar verlichting niet nodig is zal kunstlicht verdwijnen.

Bewustmaken ‘lichtvervuiling’

Naast het invoeren van energiezuinige verlichting, wil de gemeente inwoners en ondernemers ook bewust maken van het fenomeen ‘lichtvervuiling’. Zo schijnen grondspots in de tuin vaak rechtstreeks naar de hemel en laten kantoorgebouwen de hele nacht het licht aan. Dit heeft ongewenste effecten op de biodiversiteit en energieverbruik. Wethouder Hans Broekhuizen:

“Niet iedereen staat er bij stil dat donkerte net zo belangrijk voor ieders welzijn is als daglicht. Er is op dit gebied nog veel winst te behalen. Bewustwording is het toverwoord”.

Duurzaamheid

Door de bestaande openbare verlichting binnen acht jaar volledig te voorzien van energiezuinige verlichting realiseert de gemeente Heerenveen de doelstelling ten aanzien van energiebesparing. Het sluit hiermee aan op het duurzaamheidsprogramma van de gemeente.