Gemeente, Plaatselijk Belang en VOAN in gesprek met inwoners en ondernemers over centrum Akkrum

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Woensdagavond 17 februari is er een digitale dorpsbijeenkomst over het centrum van Akkrum. Om fijn te kunnen wonen en goed te kunnen ondernemen in Akkrum is een leefbaar en vitaal centrum belangrijk. Nu én in de toekomst. Gemeente, provincie en rijk stellen daarom geld beschikbaar om het centrum van Akkrum op te knappen. Gemeente, Plaatselijk Belang Akkrum-Nes en Ondernemersvereniging VOAN willen met inwoners en ondernemers in Akkrum in gesprek om een gezamenlijke visie voor het centrum te maken.

Wethouder Jelle Zoetendal: “In Akkrum wordt al flink nagedacht over de toekomst van het centrum. Zo liggen er al een aantal plannen op tafel, zoals de nieuwbouw van de Poiesz en de herinrichting van de Tsjerkebleek. Om goede keuzes te maken is een centrumvisie nodig. Deze willen we nu samen met Plaatselijk Belang, de Ondernemersvereniging én met inwoners en ondernemers maken.”

Diverse bouwstenen

Sietze Eelsingh uit Akkrum presenteert de digitale dorpsbijeenkomst. Hij neemt iedereen mee langs de verschillende plannen die er liggen. Zo wordt ingegaan over de nieuwbouwplannen van de Poiesz en de herinrichting van de Tsjerkebleek. Deskundigen laten zien hoe het winkelend publiek en (watersport)toeristen kijken naar het centrum.
Inwoners en ondernemers kunnen vervolgens aangeven wat zij belangrijk vinden in het centrum. Moet er eerst worden ingezet op meer groen, verbinding met het water, mooiere bestrating of moet het toerisme beter worden gefaciliteerd?

Processtappen

Met de inbreng vanuit het dorp wordt een centrumvisie opgesteld. In het voorjaar wordt deze gepresenteerd aan het dorp. Omdat er altijd meer ideeën zijn dan er geld beschikbaar is, krijgt het dorp dan ook keuzes voorgelegd. Hierna gaat de visie naar de gemeenteraad. Zij stelt de visie vast en neemt een besluit over het budget voor de plannen.

Digitale bijeenkomst

In verband met het Coronavirus is de bijeenkomst digitaal. Inwoners en ondernemers uit Akkrum kunnen op woensdag 17 februari om 19.00 uur de bijeenkomst volgen via www.heerenveen.nl/centrumvisieakkrum.
Hier is nu al meer informatie te vinden over de verschillende bouwstenen:
• Nieuwbouw Poiesz
• Tsjerkebleek
• Waterrecreatie
• Dorpsvisie
• Stedenbouwkundige Quickscan
• Retailaanpak