24 maart vergadering algemeen bestuur GR SW Fryslân

Op 24 maart om 12.00 uur is er een vergadering algemeen bestuur GR SW Fryslân in het hoofdkantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2 in Drachten. Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen. U kunt zich melden bij de receptie.

Op de agenda staat o.a.:

  • benoeming lid dagelijks bestuur
  • vaststellen reglement van orde algemeen bestuur
  • vaststellen normenkader voor de accountantscontrole
  • herstructurering sociale werkvoorziening

De stukken liggen vanaf 20 maart 2017 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten