Vul in: vragenlijst nieuw veiligheidsplan

Dit artikel is niet meer actueel

De gemeente Heerenveen is bezig met het opstellen van een nieuw veiligheidsplan. Omdat veiligheid een gevoel is, vragen we onze inwoners om hier over mee te denken.
Wat ziet u als een groot risico, en wat doet dat met het gevoel van veiligheid? Welke oplossingen ziet u? En wie is daar verantwoordelijk voor? En waarvoor moet de gemeente volgens u extra geld reserveren?

Om dat helder te krijgen, willen we u graag een aantal vragen voorleggen via een online vragenlijst. Dat gebeurt in principe anoniem. Maar natuurlijk kan het ook zo zijn dat u meer ideeën of vragen heeft die u met ons wilt delen. Die kunt u kwijt aan het einde van de vragenlijst. Wel vragen we dan uw persoonlijke gegevens zodat we later contact met u kunnen opnemen.

Vervolg

De verzamelde gegevens gebruiken we als bouwstenen voor het nieuwe veiligheidsplan. Het college van burgemeester en wethouders stelt het plan vervolgens vast.