7 juli vergadering Algemeen bestuur GR SW ‘Fryslan”

Dit artikel is niet meer actueel

Op 7 juli om 14.30 uur is er een vergadering algemeen bestuur GR SW Fryslân in het hoofdkantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2 in Drachten. Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen. U kunt zich melden bij de receptie.

Op de agenda staat o.a.:

  • vaststelling begroting 2018
  • vaststelling jaarrekeningen 2015 en 2016
  • voortgang van de herstructurering

De stukken liggen vanaf 3 juli 2017 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten