Nieuwsberichten

90 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Informatie voor PGB-houders Wmo en Jeugdwet in verband met corona

Nu de maatregelen in verband met de corona crisis steeds meer worden versoepeld, kan ook de zorg in de meeste gevallen weer gewoon opgestart worden. Dat geldt ook voor zorg die u via een PGB krijgt. Wat verandert er per 1 juli 2020? U kunt geen niet-geleverde uren meer declareren. Vanaf 1 juli 2020 geldt dat uw... Lees meer
Aandacht voor Eenzaamheid
Eenzaamheid komt veel voor. En nu door de corona maatregelen misschien nog wel meer. Gemeente Heerenveen heeft een plan voor de komende 8 jaar opgesteld om actief te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. Wethouder Jelle Zoetendal geeft aan: “Natuurlijk willen wij niet dat er steeds meer mensen eenzaam zijn in onze gemeente. Daarom kiezen... Lees meer
Reddingskrediet voor Thialf
Thialf krijgt extra financiële steun van de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen, zodat zij aan de slag kunnen met het herstel van de financiële problemen. Als de gemeenteraad en Provinciale Staten instemmen met het reddingskrediet, stelt de provincie € 2 miljoen en de gemeente Heerenveen € 991.000,- beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld om uit... Lees meer
Videoboodschap burgemeester Van der Zwan
Burgemeester Tjeerd van der Zwan bedankt alle inwoners van de Gemeente Heerenveen die zich inzetten in deze onzekere tijd. Hij deelt zijn gevoelens over de situatie en leeft mee met iedereen die het op dit moment zwaar heeft. Bekijk hieronder de boodschap. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker je handen. Blijf... Lees meer
Burgemeester Van der Zwan over Corona
Hieronder leest u een statement van burgemeester Tjeerd van der Zwan over Corona. Heb en houd zorg voor elkaar en blijf omkijken naar de mensen om u heen. “Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd om het Coronavirus in te dammen, en dat betekent nogal wat. Ook voor ons allemaal in Heerenveen. Want met elkaar... Lees meer
Gemeenteraad stelt toekomstvisie centrum Heerenveen vast
Op 16 december stelde de gemeenteraad van Heerenveen de toekomstvisie voor het centrum vast. Die visie kwam tot stand dankzij inwoners en ondernemers. Zij deden mee aan een G1000 proces. Een nieuwe democratische vorm, waarvoor de gemeenteraad het initiatief heeft genomen. De vraag aan de deelnemers: hoe kan het centrum van Heerenveen aantrekkelijker worden en... Lees meer
Toekomstvisie centrum Heerenveen met 47 concrete projecten van inwoners en ondernemers
De gemeente Heerenveen heeft het initiatief genomen om met inwoners en ondernemers een toekomstplan voor het centrum van Heerenveen te ontwikkelen. Dit gebeurde via een nieuwe democratische vorm: de G1000 Heerenveen. Vanaf februari zijn ideeën verzameld en opgenomen in een Burgerbesluit. Nu ligt de concept-centrumvisie voor Heerenveen er, met meer dan 45 concrete projecten die... Lees meer
G1000-Centrumontwikkeling begint met verlaging kade Breedpad
Afgelopen woensdag organiseerde de gemeente Heerenveen een goed bezochte bijeenkomst voor omwonenden en eigenaren van panden over de herinrichting van het Breedpad (west). De bezoekers kregen informatie over de verlaging van de kade. Kadeverlaging in het Centrum is opgenomen in het Burgerbesluit, waarin deelnemers van de G1000 Heerenveen dit jaar hun voorstellen voor een aantrekkelijk... Lees meer