Nieuwsberichten

107 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Behoefte arbeidsmigranten gemeente Heerenveen in kaart

De huidige inzet van arbeidsmigranten wordt geschat op 230 arbeidsplaatsen. Dit blijkt uit het rapport van STEC Groep dat in opdracht van de gemeente Heerenveen onderzoek heeft gedaan naar de behoefte aan arbeidsmigranten bij bedrijven in de gemeente Heerenveen. Wethouder Hans Broekhuizen: “we hebben nu een goed beeld van de behoefte van ondernemers voor de... Lees meer
Grote schoonmaakactie Skjin Wetter in Heerenveen
Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van zeven Friese plaatsen georganiseerd. In Heerenveen en op zes andere locaties gaan ruim vierhonderd duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de... Lees meer
Werkzaamheden Vitens vanaf 14 oktober
In de week van 14 oktober start Vitens met het verleggen van de drinkwaterleiding om ruimte te maken voor de aanpassingen die vanuit het project Heerenveen beter bereikbaar nodig zijn. Naar verwachting gaan de werkzaamheden ongeveer 12 weken duren. De leiding wordt aangepast en verlegd als voorbereiding op de werkzaamheden voor de nieuwe rotonde en... Lees meer
Heerenveense begroting op orde, ruimte voor investeringen en belastingverlaging
De gemeente Heerenveen heeft de financiën op orde en ruimte voor ambitie. Dat staat in de begroting 2020. Wethouder financiën Hans Broekhuizen: “Onze financiële situatie staat er goed voor. Er is in de komende jaren ruimte om nieuwe ambities op te pakken. Bovendien kunnen we de belastingen verlagen.” Risico’s in beeld De gemeente Heerenveen ziet... Lees meer
BAM Infra wint aanbesteding Heerenveen beter bereikbaar
De gemeente Heerenveen heeft opdracht verleend aan BAM Infra voor het vlotter en veiliger maken van de op- en afritten van de A32 Heerenveen-Centrum en de K.R. Poststraat. BAM kwam via een openbare aanbesteding als winnaar uit de bus. Wethouder Jaap van Veen: “BAM heeft jarenlange ervaring in infraprojecten en biedt ons de gewenste hoge... Lees meer
Deel van Leppedyk, Akkrum afgesloten van 14 oktober tot medio december
Momenteel worden er werkzaamheden verricht aan het spoor in Akkrum. De verwachting is dat de werkzaamheden aan de waterkant en It Weidlân begin oktober gereed zijn. Daarna gaan de werkzaamheden ter hoogte van de Leppedyk starten. Hierdoor is het noodzakelijk om een deel van deze weg vanaf 14 oktober t/m medio december af te sluiten.... Lees meer
Uitkomsten GGD onderzoek bij ‘Ecopark De Wierde & Metaalhandel De Horne’
Aanleiding In augustus 2019 ontstond er onrust door krantenberichten over opwaaiend stof en verhoogde cadmiumwaarden in een bemonsteringsput en straatkolken op Ecopark De Wierde van Omrin. In de rol als verantwoordelijke instantie voor de volksgezondheid heeft de gemeente Heerenveen daarom de GGD opdracht gegeven om op basis van beschikbare rapporten en onderzoeken – aangeleverd door... Lees meer
Koninklijke onderscheiding voor prof. Dr. Marleen Janssen
Op een heel andere plaats dan gewoonlijk, namelijk in Groningen, mocht burgemeester Tjeerd van der Zwan aan het begin van de middag een koninklijke onderscheiding uitreiken aan mevrouw prof. Dr. Marleen Janssen uit Heerenveen. De kersverse Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is hoogleraar ‘Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid’ aan de faculteit Gedrags- en... Lees meer