Nieuwsberichten

79 nieuwsberichten in ons archief

Volgorde op: datum / relevantie

Heerenveen krijgt vaccinatielocatie

Eind maart / begin april opent GGD Fryslân een vaccinatielocatie op de Uhlweg 1 in Heerenveen. Voordat deze locatie opent legt de gemeente hier een aantal extra en tijdelijke parkeerplaatsen aan. Dit is om parkeeroverlast in de achterliggende straten te voorkomen. Hierover zijn de aanwonenden vandaag geïnformeerd door de GGD. Heerenveen is een van de... Lees meer
Team Vroegsignalering helpt bij financiële problemen
De gemeente Heerenveen wil geldzorgen bij inwoners voorkomen. Daarom wordt vanaf 1 maart 2021 gestart met het vroegsignaleren van schulden. Signalen van betalingsachterstanden bij inwoners worden aan de gemeente doorgegeven door woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. De gemeente biedt hulp aan deze inwoners, nog voordat ze zich zelf melden met een hulpvraag. Op deze... Lees meer
Langer doorrijden met verlopen rijbewijs
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Voor EU-rijbewijzen en rijbewijzen met code 95 heeft de Europese Unie daarom de geldigheid verlengd. EU-rijbewijzen en rijbewijzen met code 95 Stopt de geldigheid van uw rijbewijs (+ code 95) tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021? Dan mag... Lees meer
Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering
Het voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is positief ontvangen door de gemeenteraad. Tijdens de extra commissievergadering van dinsdag 19 januari is afgesproken dat de gemeente hier op korte termijn beleidsregels voor maakt. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen zo meer helderheid... Lees meer
Nieuwjaarswens burgemeester Van der Zwan
Beste mensen, Graag wens ik iedereen een heel goed nieuwjaar toe! En dat 2021 maar het jaar mag worden waarin we samen het coronavirus onder controle krijgen! Ik weet nog goed dat ik in het afgelopen jaar de families sprak van de eerste Corona-slachtoffers in Heerenveen. Dat er niet of nauwelijks afscheid kon worden genomen.... Lees meer
GGD Fryslân opent zesde corona-testlocatie in Heerenveen
GGD Fryslân neemt vanaf maandag 21 december a.s. een nieuwe corona-testlocatie in gebruik in Heerenveen. De locatie bevindt zich in het pand van het voormalig Friesland College aan de Jousterweg 28, in Heerenveen. Het is de zesde testlocatie van de GGD in Fryslân. De GGD was langere tijd op zoek naar een geschikte locatie in... Lees meer
Toeslagenaffaire kinderopvang: bent u benadeeld of in de problemen geraakt?
De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het toekennen van Kinderopvangtoeslag. Ook wel de toeslagenaffaire genoemd. Ouders die hierdoor zijn getroffen worden gecompenseerd door de Belastingdienst. Maar soms is die compensatie niet genoeg. Er kunnen ook problemen op andere vlakken ontstaan, zoals schulden, inkomen, zorg en opvoeden van de kinderen. Getroffen ouders in de gemeente Heerenveen... Lees meer
Informatie voor PGB-houders Wmo en Jeugdwet in verband met corona
Nederland heeft te maken heeft met een tweede coronagolf en er zijn weer aangescherpte maatregelen. Daarom kunt u opnieuw niet-geleverde zorg toch betalen vanuit uw PGB. De regeling werkt terug tot 1 oktober 2020. Doorbetaling alleen bij besmetting of quarantaine Het uitgangspunt is dat zorg zoveel mogelijk moet doorgaan. Doorbetaling van niet-geleverde zorg is nu... Lees meer