Aanbevelingen informateur Otten

Dit artikel is niet meer actueel

Informateur Bert Otten heeft, op uitnodiging van de raad, de afgelopen periode met alle politieke partijen een gesprek gevoerd en hun ideeën geïnventariseerd. Donderdag 19 april presenteerde hij zijn aanbevelingen.

De informateur komt onder andere tot de volgende aanbevelingen: vorm een coalitie van PvdA, VVD en CDA, waarbij iedere partij één wethouder levert; maak, naast een hoofdlijnenakkoord, ook een raadsakkoord – met hierin onderwerpen waarover de gemeenteraad met de samenleving in gesprek wil gaan. Bijvoorbeeld centrum- en dorpsontwikkeling, zorg en ondersteuning, en duurzaamheid.

Daarnaast is er een overzicht gegeven van onderwerpen die de meeste partijen hebben genoemd als punten voor de komende bestuursperiode: vergroten van werkgelegenheid, Heerenveen duurzaam, versterken lokale democratie, doorontwikkeling sociaal domein, vitale dorpen en wijken, lokale lasten, Heerenveen Stad van sport, veiligheid, cultuur, openbare ruimte, schulden/armoede en infrastructuur.

Zie ook

Rapport Informateur Heerenveen 2018 (PDF 731 kB).

Er is aangegeven, dat er  maandag 23 april – tijdens de raadsvergadering – verder over wordt gesproken.